ร่วมงานกับเรา

สมัครตัวแทนจำหน่าย

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย รายได้ดีบวกค่าคอมมิชั่น พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจกล้องวงจรปิด

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด

สมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิก

Support ทางเทคนิค ใหกับ Sales Engineer, ติดตอประสานงานกับลูกคา ใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด