สะสมยอด เที่ยวฟรี กินฟรี

ซื้อCCTV Panasonic สะสมยอดเที่ยวฟรีในประเทศไทย สะสมยอดตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม 2564 มูลค่า 1,500,000 บาท ต่อตั๋ว 1 ใบ
สถานที่ภาคใต้ ฟรีตลอดทั้งกิจกรรม 4 วัน 3 คืน สำหรับ 1 ท่าน ช่วงเวลาเดินทางประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2565