C and E promotion

“Promotion สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ E และ C Series ระหว่างวันที่ 1/10/2017 – 31/01/2018 โดยยอดซื้อทุก 700,000 บาท (ไม่รวมVat 7%) จะได้รับตั๋วไปมัลดีฟฟรี 1 ใบ”